صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعت

تفاوت بین پنل خورشیدی تاشو پلی کریستال تک کریستالی

2021-12-30

تفاوت بین تک کریستال پلی کریستالیپنل خورشیدی تاشو: رنگ پس زمینه ظاهر سیلیکونی تک کریستال مشکی یا آبی روشن است و رنگ زمینه ظاهر پلی سیلیکونی بیشتر آبی یا مشکی است.

تک کریستال پلی کریستالیپنل خورشیدی تاشومتمایز می کند: در مقایسه با صفحه پلی کریستالی با قدرت مخالف، مساحت کمی بزرگتر از سطح صفحه تک کریستالی است.

تک کریستالیپنل خورشیدی تاشوعلاوه بر این: صفحه پلی سیلیکون می تواند نور را در جهات مختلف دریافت کند و جهت گیری خوبی دارد. در عمل فرض بر این است که یک دست نور خورشید را می پوشاند و سایه هایی را روی سطح بیرونی پنل خورشیدی باقی می گذارد، بنابراین کاهش جریان پانل چند شکلی کوچکتر از پانل تک کریستالی است. این مزیت پانل چند شکلی است. و قیمتش کاملا پایینه