صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعت

طول عمر پنل خورشیدی

2021-12-16

عمر مفیدصفحه خورشیدیتوسط مواد سلول، شیشه سکوریت، EVA و TPT تعیین می شود. به طور کلی، عمر مفیدپنل های خورشیدیساخته شده توسط سازندگانی که از مواد بهتر استفاده می کنند می تواند به 25 سال برسد، اما با تاثیر محیط زیست، مواد پنل های خورشیدی با تغییر زمان پیر می شوند. به طور کلی در 20 سال 30 درصد و در 25 سال 70 درصد کاهش می یابد.