صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعت

پنل خورشیدی به تک کریستال و پلی کریستال تقسیم می شود

2022-01-08

کاربرد ازپنل خورشیدی تاشوروز به روز گسترده تر می شود، بنابراین مصرف کنندگان بیشتر و بیشتری مورد علاقه قرار می گیرند. بسیاری از بازیکنان RV یک تجربه طولانی مدت RV برای نتیجه گیری در سواری ارائه می دهند. بله، به دلیل تکنولوژی توسعه یافته امروز، ما برای مسافرت بیرون می رویم، تعداد زیادی تجهیزات الکترونیکی را روی ماشین حمل می کنیم و در نتیجه مکان هایی که از برق استفاده می شود بیشتر و بیشتر می شود. برق برای استفاده از اتاق های زیاد کافی نیست، برای حل این مشکل، اکنون بیشتر و بیشتر تولیدکنندگان RV شروع به استفاده از سیستم های شارژ خورشیدی در ستون اختیاری خودرو کرده اند که خریداران بالقوه بسیاری از رودخانه ها را نیز به خود جلب کرده است. چگونه پنل خورشیدی را انتخاب کنیم؟

همه می دانند کهپنل خورشیدی تاشوبه سیلیکون تک کریستالی، پلی کریستالی و آمورف تقسیم می شود و در حال حاضر اکثر آنهاپنل خورشیدی تاشوعمدتا تک کریستال و پلی کریستالی هستند.