صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعت

فرآیند تولید پنل خورشیدی (2)

2021-12-16

(5) حکاکی محیطی( صفحه خورشیدی): لایه انتشار تشکیل شده بر روی سطح محیطی ویفر سیلیکونی در حین انتشار باعث اتصال کوتاه به الکترودهای بالایی و پایینی باتری می شود. لایه انتشار محیطی باید با پوشاندن اچ مرطوب یا اچ پلاسما خشک برداشته شود.

(6) اتصال PN پشتی را بردارید(صفحه خورشیدی). روش حکاکی یا سنگ زنی مرطوب معمولاً برای حذف اتصال PN پشتی استفاده می شود.

(7) ساخت الکترودهای بالا و پایین(صفحه خورشیدی): از تبخیر خلاء، آبکاری نیکل الکترولس یا چاپ خمیر آلومینیوم و تف جوشی استفاده می شود. ابتدا الکترود پایینی ساخته می شود و سپس الکترود بالایی ساخته می شود. چاپ خمیر آلومینیوم یک روش فرآیندی پرکاربرد است.

(8) ساخت فیلم ضد انعکاس(صفحه خورشیدی): برای کاهش تلفات بازتاب ورودی، لایه ای از فیلم ضد انعکاس باید روی سطح ویفر سیلیکونی پوشانده شود. مواد برای ساخت فیلم ضد انعکاس شامل MgF2، SiO2، Al2O3، SiO، Si3N4، TiO2، Ta2O5 و غیره است.

(9) تف جوشی: تراشه باتری روی صفحه پایه نیکل یا مس پخته می شود.

(10) طبقه بندی تست: طبقه بندی تست با توجه به پارامترها و مشخصات مشخص شده.