صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعت

مزایای مولد برق خورشیدی (1)

2021-11-24

1. منبع تغذیه مستقل(مولد برق خورشیدی)بدون محدودیت جغرافیایی، بدون مصرف سوخت، بدون قطعات چرخان مکانیکی، چرخه ساخت کوتاه و مقیاس دلخواه.

2. در مقایسه با تولید برق حرارتی و تولید انرژی هسته ای،مولد برق خورشیدیباعث آلودگی محیطی، ایمن و قابل اعتماد، بدون سر و صدا، حفاظت از محیط زیست و زیبایی، میزان خرابی کم و عمر طولانی نخواهد شد.

3. دارای مزایای جداسازی ساده است(مولد برق خورشیدی، حرکت راحت و هزینه نصب مهندسی کم. می توان آن را به راحتی با ساختمان ها بدون تعبیه خطوط انتقال بالا ترکیب کرد، که می تواند از آسیب به پوشش گیاهی و محیط زیست و هزینه های مهندسی در هنگام گذاشتن کابل برای مسافت طولانی جلوگیری کند.